Regulamin

REGULAMIN KLUBU ACTIVE LIFE

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów klubu Fitness Active Life.
 2. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Podczas zajęć fitness i przebywania na siłowni Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń i uwag instruktora oraz obsługi klubu.
 4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 5. Personel klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient ma obowiązek zasięgnięcia porady lekarza przed przystąpieniem do ćwiczeń. Klient korzysta z zajęć na własną odpowiedzialność.
 6. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych należy o tym fakcie poinformować instruktora przed zajęciami.
 7. W klubie obowiązuje sportowy strój oraz czyste, odpowiednie do zajęć obuwie sportowe. Zmienianie obuwia jest obowiązkowe bez względu na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz.
 8. Na zajęcia należy obowiązkowo przynosić duży ręcznik do położenia na macie podczas zajęć fitness.
 9. Podczas zajęć z użyciem kettli, hantli, sztang, gymsticka i innych sprzętów siłowych, ze względów bezpieczeństwa i dla wygody wykonywania ćwiczeń, zalecamy używanie rękawiczek do fitnessu i sportów siłowych.
 10. Klienci są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia min. 5 min przed ich rozpoczęciem celem punktualnego rozpoczęcia zajęć. Rozgrzewka jest integralną częścią zajęć i wprowadzeniem do treningu. Zapewnia bezpieczeństwo podczas zajęć oraz zapobiega kontuzjom.
 11. Po zakończeniu zajęć należy odnieść wykorzystywany sprzęt w wyznaczone miejsce jego przechowywania.
 12. Wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia majątku klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem uczestnika zajęć spowoduje obciążenie uczestnika  do kwoty wyrządzonego uszkodzenia.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta wartościowe przedmioty, w tym za ich zagubienie, kradzież lub uszkodzenie podczas pobytu w klubie.
 14. W klubie obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen,godzin otwarcia i planu zajęć.
 16. Dodatkowe informację znajdują się w recepcji klubu i na stronie internetowej: http://www.activelifefitness.pl.

 

REGULAMIN REZERWACJI DLA POSIADACZY KARNETÓW

 1. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich punktów Regulaminu.
 2. Aktualnie obowiązujący grafik znajduje się zawsze na platformie http://activelife.reservante.pl
 3. Karnety na zajęcia ważne są przez maksymalnie 30 dni.
 4. Zajęcia niewykorzystane do końca terminu ważności karnetu nie mogą być przeniesione n kolejny miesiąc.
 5. Każdy klubowicz zobowiązany jest do okazywania karnetu przy każdej wizycie.

REZERWACJE

 1. Rezerwacji na zajęcia fitness można dokonać tylko i wyłącznie poprzez platformę http://activelife.reservante.pl. Instrukcja logowania znajduje się na stronie www.activelifefitness.pl
 2. Rezerwacji na zajęcia można dokonać z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem.

ODWOŁANIE REZERWACJI

 1. Rezerwację można odwołać tylko i wyłącznie poprzez platformę http://activelife.reservante.pl.
 2. W przypadku nieobecności na zajęciach przy jednoczesnym nieodwołaniu rezerwacji, wejście uważa się za wykorzystane, a w przypadku karnetu open, ulega on skróceniu o jeden dzień roboczy.
 3. Zajęcia popołudniowe i wieczorne – w przypadku odwołania rezerwacji później niż 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, wejście uważa się za wykorzystane,  a w przypadku karnetu open, ulega on skróceniu o jeden dzień roboczy.
 4. Zajęcia poranne – w przypadku odwołania rezerwacji później niż do godziny 21:00 poprzedniego dnia, wejście uważa się za wykorzystane,  a w przypadku karnetu open, ulega on skróceniu o jeden dzień roboczy.
 5. Odwołania zajęć w regulaminowym czasie, czyli wcześniej niż 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, można dokonać maksymalnie 2 razy w ramach każdego karnetu (w trakcie 30 dni). Każde kolejne odwołane zajęcia uważa się za wykorzystane bez względu na czas ich odwołania,  a w przypadku karnetu open, ulega on skróceniu o jeden dzień roboczy.

 

ODWOŁANIE ZAJĘĆ PRZEZ KLUB

 1. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
 2. Jeśli zajęcia odwołane są z powodu niewystarczającej liczby uczestników (mniej niż 5 osób), każdy Klubowicz znajdujący się liście uczestników zajęć w momencie ich odwołania, otrzymuje od Klubu jedno dodatkowe wejście w ramach swojego aktualnego karnetu, pod warunkiem, że w dniu odwołania zajęć nie korzysta z innych usług Klubu. W przypadku karnetu open każdemu Klubowiczowi znajdującemu się liście uczestników zajęć w momencie ich odwołania, przedłuża się karnet o jeden dzień roboczy,  pod warunkiem, że w dniu odwołania zajęć nie korzysta z innych usług Klubu.
 3. Jeśli Klub jest zamknięty z powodu remonty lub decyzji stosownych władz, wówczas uczestnicy zajęć zostaną poinformowani z wyprzedzeniem o terminie zamknięcia a ich karnety przedłużone o liczbę dni, w których zajęcia się nie odbyły.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Nie ma możliwości przedłużania oraz zawieszania karnetu.
 2. Nie dopuszcza się przekazywania karnetu osobie trzeciej. Przekazanie wiąże się z utratą karnetu.

REGULAMIN REZERWACJI DLA KLIENTÓW PROGRAMÓW PARTNERSKICH

( MULTISPORT, FIT PROFIT i OK SYSTEM)

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich punktów Regulaminu.
 2. Aktualnie obowiązujący grafik znajduje się zawsze na platformie http://activelife.reservante.pl
 3. Każdy klient, przy każdej wizycie,  zobowiązany jest do okazywania karty lub SMSa uprawniającego do wejścia.

REZERWACJE

 1. Rezerwacji na zajęcia fitness można dokonać tylko i wyłącznie poprzez platformę http://activelife.reservante.pl. Instrukcja logowania znajduje się na stronie www.activelifefitness.pl
 2. Rezerwacji na zajęcia można dokonać z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem.

ODWOŁANIE REZERWACJI

 1. Rezerwację można odwołać tylko i wyłącznie poprzez platformę http://activelife.reservante.pl.
 2. W przypadku nieobecności na zajęciach przy jednoczesnym nieodwołaniu rezerwacji, klient przy kolejnej wizycie w klubie, zobowiązany jest do wniesienia opłaty za nieodwołaną rezerwację w wysokości jednorazowego wejścia na zajęcia w wysokości określonej w obowiązującym cenniku.
 3. Zajęcia popołudniowe i wieczorne – w przypadku odwołania rezerwacji później niż 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, klient przy kolejnej wizycie w klubie zobowiązany jest do wniesienia opłaty za nieodwołaną w terminie rezerwację w wysokości jednorazowego wejścia na zajęcia w wysokości określonej w obowiązującym cenniku.
 4. Zajęcia poranne – w przypadku odwołania rezerwacji później niż do godziny 21:00 poprzedniego dnia, klient przy kolejnej wizycie w klubie zobowiązany jest do wniesienia opłaty za nieodwołaną w terminie rezerwację w wysokości jednorazowego wejścia na zajęcia w wysokości określonej w obowiązującym cenniku.
 5. Odwołania zajęć w regulaminowym czasie, czyli wcześniej niż 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, można dokonać maksymalnie 2 razy w trakcie danego miesiąca kalendarzowego. Każde kolejne odwołane zajęcia uważa się za wykorzystane bez względu na czas ich odwołania, a klient przy kolejnej wizycie w klubie zobowiązany jest do wniesienia opłaty za nieodwołaną rezerwację w wysokości jednorazowego wejścia na zajęcia w wysokości określonej w obowiązującym cenniku.

ODWOŁANIE ZAJĘĆ PRZEZ KLUB

 1. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu niewystarczającej liczby uczestników (mniej niż 5 osób).
 2. Jeśli Klub jest zamknięty z powodu remonty lub decyzji stosownych władz, wówczas uczestnicy zajęć zostaną poinformowani z wyprzedzeniem o terminie zamknięcia.